Despre noi

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, oferă studii superioare de teologie în două locații din cadrul Universității Babeș-Bolyai începând cu anul 1996, în conformitate cu reglementările ecleziastice și de stat:

La Alba Iulia, studiază studenții celor patru dieceze (Cluj-Napoca, Satu Mare, Oradea, Timișoara) și din Ordinul Franciscanilor Transilvăneni care se pregătesc pentru preoție, iar la Cluj-Napoca, laicii care se angajează în slujba Bisericii și a societății, beneficiază de studii superioare de teologie, la nivel licență (BA), master (MA) și doctorat (PhD).

Scopul facultății este de a forma pastori, profesori de religie și profesioniști în domeniul teologiei, cu o credință vie, deschidere și o viziune largă, capabili să comunice credința și valorile Bisericii Catolice într-un mod calificat profesional, atât în instituțiile ecleziale, cât și în cele laice.

Poate spera cel care este conștient de faptul că a fost creat, poate spera cu adevărat cel care recunoaște amprentele lui Dumnezeu în viața sa. Speranța nu promite prosperitate și nici nu este cireașa de pe tortul vieții noastre de studenți și profesori. Speranța ne îndreaptă cu umilință, dar cu seriozitate, privirea spre dirijorul partiturii vieții noastre, cel care este și compozitorul, Dumnezeu. Voi, dragi studenți, sunteți orchestra, conducătorii și profesorii sunt doar șefii de partidă. Cu această speranță începem noul an academic. Să căutăm împreună chipul compozitorului-dirijor al vieții noastre personale și comunitare. Împreună suntem puternici, împreună suntem pregătiți de concert.

Dávid Diósi

decan

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

SCURT ISTORIC

1698

La Cluj Napoca, se înființează Academia Iezuită (Collegium Claudiopolitanum vagy Academia Claudiopolitana) cu patru facultăți, printre care și Facultatea de Teologie, cu patru catedre: Sfânta Scriptură, Dogmatică, Cazuistică și Retorică. Cei patru ani de studii teologice sunt precedați de trei ani de studii filosofice.

1753

Împărăteasa Maria Terezia conferă statutul de universitate și privilegii Collegium Claudiopolitanum, administrat de iezuiți, și îi permite să folosească titlul de "universitas". Astfel, se creează Universitas Claudiopolitana.

În același an, episcopul Antal Zsigmond Sztojka fondează Seminarul eparhial al Înțelepciunii Întrupate (Seminarium Incarnatae Sapientiae), care de atunci a servit ca centru de formare teologică pentru preoți, pe lângă faptul că oferă educație teologică superioară.

1773

Ordinul iezuit este desființat. Universitas Claudiopolitana este preluată de Ordinul Piarist.

1783

Prin decret al împăratului Iosif al II-lea, numele institutului este schimbat în Liceul Academic Regal (Lyceum Regium Academicum) și devine o semi-universitate. Învățământul teologic este transferat de la Cluj-Napoca la Alba Iulia.

1959

Prin fuziunea Universității Victor Babeș din Cluj, de limbă română, cu Universitatea Bolyai din Cluj, de limbă maghiară, se creează Universitatea Babeș-Bolyai, continuatoarea Academiei Iezuite fondate în 1698.

1996

Printr-un acord între Universitatea Babeș-Bolyai și Arhiepiscopia de Alba Iulia înființează Facultatea de Teologie Romano-Catolică, care este destinată să ofere educație teologică pentru laici la nivel universitar. Pregătirea preoților va continua la Alba Iulia, iar educația teologică superioară a candidaților care se pregătesc pentru preoție va fi asigurată de Institutul de Teologie Romano-Catolică Pastorală, care va fi afiliat la Facultatea de Teologie a Universității Pontificale Laterane în același an.

2008

Institutul de Teologie din Alba Iulia devine Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală al Facultății de Teologie Romano-Catolică din Cluj, în timp ce formarea teologică a laicilor din Cluj, începută în 1996, continuă să fie asigurată de Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică din cadrul aceleiași facultăți.

Colegiul Academic Iezuit

Conducerea facultății

Prof. univ. dr. habil. DÁVID DIÓSI
decan
Lect. unió. dr. SZABOLCS ANDRÁS
prodecan
Conf. univ. dr. ZOLTÁN OLÁH
director departament
Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală (Alba Iulia)
Prof. univ. dr. habil. MÓZES NÓDA
director departament
Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică (Cluj-Napoca)

Secretariatul

MAGDA KOPACZ

secretar șef – Cluj-Napoca

magda.kopacz@ubbcluj.ro

GYÖNGYVÉR BERECZKI

secretar, bibliotecar – Cluj-Napoca

bereczki.gyongyver@ubbcluj.ro

MARGIT FERENCZ

secretar – Alba Iulia

margit.ferencz@ubbcluj.ro

Organigrama

Regulamente și ghiduri