Studii

Licență (BA)

Teologie romano-catolică didactică (Cluj-Napoca)

 • sikeres érettségi​​ vizsga
 • 6 félév

Teologie romano-catolică pastorală (Alba Iulia)

 • sikeres érettségi​​ és felvételi vizsga
 • az illetékes főpásztor és a Papnevelő Intézet elöljáróinak a jóváhagyása
 • 8 félév
 • az „Alkalmazott pasztorálos teológia” mesteri képzés elvégzése és így a papi szolgálathoz szükséges teológiai bakkalaureátus megszerzése
 • mesteri képzés teológia vagy egyéb szakirányon

Master (MA)

Consiliere pastorală (Cluj-Napoca)

 • Egyetemi alapképzés
 • Nemcsak azok jelentkezhetnek, akik az alapképzést teológia szakon végezték, hanem azok is, akik más tudományokból szereztek képesítést (pl. pszichológia, gyógypedagógiai, szociális munka, újságírás, irodalomtudomány) és nyitottak arra, hogy a teológia területén mélyítsék el korábban megszerzett tudásukat
 • 4 félév
Competențe profesionale
 • Expunerea teologiei romano-catolice şi a principiilor etice fundamentale ale Bisericii Catolice în activitatea didactică la nivel avansat
 • Consiliere spirituală, în cadrul comunităților religioase
 • Dezvoltarea de conținuturi inovative în domeniul cercetării teologice și al activității pastorale
 • Analiza fenomenului religios şi a rolului acestuia în dezvoltarea valorilor etice în cadrul dialogului ecumenic
 • Angajarea în activități pastorale și comunitare cu un grad ridicat de responsabilitate
 • Gestionarea metodelor şi mijloacelor de comunicare cu societatea și transmiterea valorilor etice-religioase cu rol în formarea comunității
Competențe transversale
 • Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale
 • Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de formare și dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii

MAI MULT

Lista disertaților MA 2019–2023

Teologie romano-catolică pastorală aplicată (Alba Iulia)

 • teológiai alapképzés

 • az illetékes főpásztor és a Papnevelő Intézet elöljáróinak a jóváhagyása

 • 4 félév
 • lelkipásztori szolgálat

 • teológiai kutatás és doktori fokozat

Doctorat (PhD)

Școala doctorală
Religie, Cultură, Societate

 • Cluj-Napoca
 • BBTE, Római Katolikus Teológia Kar
 • Mesteri (MA) diploma
 • 8 félév
 • Dr. habil. Csiszár Klára

 • Dr. habil. Diósi Dávid

 • Dr. habil. Holló László

 • Dr. habil. Vik János

Școala doctorală
Religie, Cultură, Societate

 • Cluj-Napoca
 • BBTE, Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar & Római Katolikus Teológia Kar
 • Mesteri (MA) diploma
 • 8 félév
 • Dr. habil. Nóda Mózes

 • Dr. habil. Zamfir Korinna