Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Római Katolikus Teológia Kar

Kolozsvár | Gyulafehérvár

Római katolikus teológiai képzés

Több évszázados hagyomány a jövő szolgálatában

Gyulafehérváron a papságra készülők kaphatnak teológiai alap- (BA) és mesterképzést (MA), valamint teológiai bakkalaurestust (Sacrae Theologiae Baccalaureus).

Kolozsváron a világiak részesülhetnek teológiai képzésben alap- és mesterfokon, valamint két doktori iskola keretében is PhD-t szerezhetnek a mesteri fokozattal rendelkező hallgatók.

1009

A Gyulafehérvári Főegyházmegye alapítása és a Káptalani Iskola, vagyis a teológiai oktatás kezdetei Erdélyben

1698

Megalakul Kolozsvárott a Jezsuita Akadémia, a BBTE elődje, többek között a (Római Katolikus) Teológia Karral

1753

Báró Sztojka Zsigmond Antal püspök megalapítja Gyulafehérvárott a Papnevelő Intézetet, amely a felsőfokú teológiai képzés mellett azóta is négy egyházmegye papképzését szolgálja

1996

A BBTE és a Gyulafehérvári Érsekség közötti megállapodás következtében megalakul a Római Katolikus Teológia Kar, amelyhez 2008-ban a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola is csatlakozott

A BBTE Római Katolikus Teológia Kar

Intézetei

Római Katolikus
Pasztorális Teológia Intézet

Gyulafehérvár

Római Katolikus
Didaktikai Teológia Intézet

Kolozsvár

A képzés

két helyszínen,
Kolozsváron és Gyulafehérváron
történik, lehetőséget nyújtva a teológiai alap- és mesterképzésre, valamint a doktori fokozat megszerzésére.

Képzési kínálat

Két alapképzés (BA), két mesteri (MA) specializáció, két Doktori Iskola

Pasztorálteológiai Intézet

Bethlen Gábor u. 3, Gyulafehérvár

Didaktikai Teológia Intézet

Iuliu Maniu u. 5, Kolozsvár

Vallás, Kultúra, Társadalom
Doktori Iskola

Iuliu Maniu u. 5, Kolozsvár

Ökumené
Doktori Iskola

Horea u. 7, Kolozsvár

Vezetőség és Oktatók

SER Dr. Kovács Gergely

érsek,
a Kar egyházi fenntartója

Prof. univ. dr. Daniel David

a BBTE rektora

Prof. univ. dr. Diósi Dávid

A Kar dékánja

Kapcsolat

Küldjön üzenetet, ha bármilyen kérdése van a felvételivel kapcsolatban!

CONTACT

Felvételire vonatkozó

Tudnivalók

A Római Katolikus Teológia Karon alapképzésen két szak indul:

  1. Didaktikai teológia szak (vallástanárképzés) – 3 éves (Kolozsváron)
  2. Pasztorális teológia képzés (papképzés) – 4 éves (Gyulafehérváron)

JELENTKEZÉS ONLINE: https://admitere.ubbcluj.ro

A Római Katolikus Teológia Karon két szak indul mesteri képzésen:

  1. Pasztorális tanácsadás – 2 év (Kolozsváron)
  2. Alkalmazott pasztorális teológia (a papképzés folytatása) – 2 év (Gyulafehérváron)

JELENTKEZÉS ONLINE: https://admitere.ubbcluj.ro

A BBTE Szenátusának 36. sz., március 20-án kelt határozata alapján az iratkozási és felvételi módszertannal összhangban a doktori képzésre online rendszerben történik a felvételi.

További információk: https://doctorat.ubbcluj.ro/hun/felveteli/