Képzések

Alapképzés (BA)

Római katolikus didaktikai teológia (Kolozsvár)

 • sikeres érettségi​​ vizsga
 • 6 félév

Római katolikus pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

 • sikeres érettségi​​ és felvételi vizsga
 • az illetékes főpásztor és a Papnevelő Intézet elöljáróinak a jóváhagyása
 • 8 félév
 • az „Alkalmazott pasztorálos teológia” mesteri képzés elvégzése és így a papi szolgálathoz szükséges teológiai bakkalaureátus megszerzése
 • mesteri képzés teológia vagy egyéb szakirányon

Mesteri képzés (MA)

Pasztorális tanácsadás (Kolozsvár)

 • Egyetemi alapképzés
 • Nemcsak azok jelentkezhetnek, akik az alapképzést teológia szakon végezték, hanem azok is, akik más tudományokból szereztek képesítést (pl. pszichológia, gyógypedagógiai, szociális munka, újságírás, irodalomtudomány) és nyitottak arra, hogy a teológia területén mélyítsék el korábban megszerzett tudásukat
 • 4 félév
Szakmai készségek
 • A római katolikus teológia és a katolikus egyház erkölcsi alapelveinek megismertetése az oktatásban, magas szinten
 • Lelki tanácsadás vallási közösségekben
 • Új tartalmak kidolgozása a teológiai kutatás és a lelkipásztori munka területén
 • A vallási jelenség elemzése és a vallás szerepének vizsgálata az etikai értékek kialakításában, ökumenikus keretek között
 • Felelősséggel járó pasztorális és közösségi tevékenységekben való részvétel
 • A társadalommal való kommunikáció módszereinek és eszközeinek alkalmazása, és a közösségformáló etikai-vallási értékek közvetítése
Transzverzális készségek
 • A szakmai feladatok pontos, alapos, hatékony és felelősségteljes ellátása, az erkölcsi elveknek és a szakmai etikának megfelelően.
 • A csoporton belüli kapcsolatok kiépítésének képessége, a csapatmunkában betöltött sajátos szerepek gyakorlása, a kommunikációs készségek fejlesztése révén.
 • A személyes fejlődés és a szakmai továbbképzés módjainak azonosítása.

BŐVEBBEN

Mesteri dolgozatok 2019–2023

Alkalmazott pasztorális teológia (Gyulafehérvár)

 • teológiai alapképzés

 • az illetékes főpásztor és a Papnevelő Intézet elöljáróinak a jóváhagyása

 • 4 félév
 • lelkipásztori szolgálat

 • teológiai kutatás és doktori fokozat

Doktori képzés (PhD)

Vallás, Kultúra, Társadalom
Doktori Iskola

 • Kolozsvár
 • BBTE, Római Katolikus Teológia Kar
 • Mesteri (MA) diploma
 • 8 félév
 • Dr. habil. Csiszár Klára

 • Dr. habil. Diósi Dávid

 • Dr. habil. Holló László

 • Dr. habil. Vik János

Ökumené
Doktori Iskola

 • Kolozsvár
 • BBTE, Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar & Római Katolikus Teológia Kar
 • Mesteri (MA) diploma
 • 8 félév
 • Dr. habil. Nóda Mózes

 • Dr. habil. Zamfir Korinna