Oktatók

Címzetes oktatók

András István

egyetemi adjunktus

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET, DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

filozófia

András Szabolcs

egyetemi adjunktus

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

dogmatika, patrisztika

Bara Zoltán

egyetemi adjunktus

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

dogmatika

Diósi Dávid

habilitált egyetemi professzor

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET, DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

liturgika, módszertan, német nyelv

Holló László

habilitált egyetemi professzor

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

erkölcsteológia, egyházjog

Lukács Imre-Róbert

egyetemi adjunktus

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

egyházjog, retorika

Nóda Mózes

habilitált egyetemi professzor

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

liturgika, egyháztörténelem

Oláh Zoltán

egyetemi docens

PASZTORÉLIS TEOLÓGIA INTÉZET

szentírástudomány

Orbán Szabolcs OFM

egyetemi adjunktus

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

erkölcsteológia, olasz nyelv

vik János

habilitált egyetemi docens

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

fundamentális teológia, spiritualitás

Zamfir Korinna

habilitált egyetemi professzor

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

szentírástudomány, ökumenizmus

Óraadó tanárok

Bakó László

PUG - doktorandusz, nagyiratosi plébános

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

pasztorális teológia, latin nyelv

Bodor Attila

postdoc kutató

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

szentírástudomány, bibliai nyelvek

Bojtor Attila

PUL – Doktorandusz, nagyszebeni káplán

PASZRORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

fundamentális teológia, német nyelv

Farkas Ervin

BBTE – Doktorandusz, GMGK – líceumigazgató

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

katekétika

Homa Ildikó

BBTE, Nemzetközi Kapcsolatok

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

pasztorális tanácsadás

Hurgoi Sándor

SIS Prefektus

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

román nyelv

Illyés Magda

PADI, egyetemi adjunktus

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

pszichológia, pasztorálos tanácsadás

Jákyné Csonta Réka

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, adjunktus

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

katekétika

Kiss Gábor

Kalocsa-Kecskeméti Érseki Bíróság

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

egyházjog

Kiss Endre

SIS spirituális

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET, DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

spiritualitás, egyházzene

Marton József

emeritus egyetemi professzor

PASZTORÁLIS TEOLÓGIA INTÉZET

egyháztörténelem, patrisztika

Márton Szabolcs

Kolozsvári Szent Mihály-plébánia, kántor

DIDAKTIKAI TEOLÓGIA INTÉZET

egyházzene

Szeminarizáló doktoranduszok
Didaktikai Teológia Intézet