Bentlakás

Bentlakás

A kolozsvári egyetemisták jelentős része számára a tanulmányi évek alatt bentlakásban (anyaországi érdeklődők számára ez a kollégiumnak felel meg) valósul meg a szálláslehetőség. Ez anyagilag jelentősen kedvezőbb megoldás, mint az albérlet (kinnlakás), különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a kampusz közel van a városközponthoz. Karunk arra törekszik, hogy minden olyan hallgatójának bentlakási helyet biztosítson, aki ezt igényli. Büszkék vagyunk arra, hogy eddig ezt sikerült megvalósítani, a továbbiakban is célunk marad ez.

Karunk saját lánybentlakással rendelkezik székhelyén, a Szentegyház (Iuliu Maniu) utcában, amelyet immár hagyományosan „Mennyországnak” nevezünk. Itt 2, 3, 4 és 5 ágyas szobák, konyha és más lehetőség áll a bentlakók rendelkezésére.

Hallgatóink számára az egyetemi kampuszban is vannak fenntartott helyek. A fiúk a Mikó-kertben (Hașdeu kampusz) található bentlakásokban kapnak helyet, ugyanott lányoknak is van lakhatási lehetőség. Szintén ott szállásoljuk el a kiemelkedő tevékenységgel rendelkező alapképzős, mesteri és doktori képzésben résztvevő egyetemistáinkat. Általában az 5, 6, 14, 16, 17, A2, A3, Sport XXI számú bentlakásban vannak helyeink. Az itt található szobákban 2 vagy 5 fő lakik együtt, rendelkezésükre áll konyha, tanulmányi szoba, közelben étkezde és más lehetőségek.

A bentlakási helyeket az őszi tanévkezdés előtt osztjuk ki a benyújtott igénylések alapján, figyelembe véve a tanulmányi eredményeket és az ide vonatkozó rendelkezéseket. A helyek elosztásáról dékáni kinevezés alapján összeálló bizottság határoz, amelynek tagja a dékánhelyettes, a főtitkárnő, a diákkancellár és a diákképviselő.

Az egyetemi bentlakásokra vonatkozó információk, szabályzatok itt találhatók: https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/campus/spatii_cazare

Szerző neve: 
Dr. András Szabolcs, dékánhelyettes