Ösztöndíjak

Ösztöndíjak

A Római Katolikus Teológia Kar nagy hangsúlyt helyez hallgatóinak megfelelő támogatására, hogy tanulmányaikat sikeresen elvégezhessék. Ennek érdekében különböző ösztöndíjak állnak a hallgatók rendelkezésére. Az ösztöndíjak egyik csoportja az egyetem által biztosított állami ösztöndíjak, a másik pedig a magánösztöndíj.

Az egyetem szenátusa által elfogadott 5 515/31. 03. 2020 számú szabályzat értelmében az egyetemi ösztöndíjak a következők:

a. rendkívüli ösztöndíjak (burse speciale): kiemelkedő kutatási, sporteredményekért, kulturális-művészeti tevékenységért járó ösztöndíj, amit az egyetem saját forrásaiból biztosítanak. Szintén ebbe a kategóriába tartozik a nemzetközi olimpikon érdemösztöndíj, amelyet a tanügyminisztérium biztosít. Ezeket az ösztöndíjakat egyetemi szinten (azaz nem a karunkon) kell megpályázni.

b. kiemelkedő tanulmányi eredményért járó ösztöndíj (bursă de performanță), amelyet Karunkon a min. 8,50-es tanulmányi átlagot elérő hallgatók pályázhatnak meg.

c. érdemösztöndíj (bursă de merit), amelyet Karunkon a min. 7,00 tanulmányi átlagot elérő hallgatók pályázhatnak meg.

d. szociális ösztöndíj, amelyet a maximálisan meghatározott egy főre eső jövedelem alatti családi bevétellel rendelkező hallgatók pályázhatnak meg.

e. egyetemi forrásból biztosított rendkívüli szociális ösztöndíj (burse de ajutor social din fonduri extrabugetare): ennek meghirdetéséről az egyetem központi vezetősége hoz határozatot, de karunk biztosítja hallgatói számának ennek megpályázásához szükséges segítséget.

A b., c. és d. pontban leírt ösztöndíjak kritériumai minden félévben aktualizálásra kerülnek, ezért fontos, hogy az érdeklődő hallgatók kövessék a kari hirdetéseket. Ezen kari szintű ösztöndíjakra vonatkozó pályázatok elbírásáról a dékáni kinevezés alapján összeálló bizottság dönt, amelynek tagja a dékánhelyettes, a főtitkárnő, a kari pénzügyi adminisztrátor, a diákkancellár és a diákképviselő.

Magánösztöndíj

Erasmus program

Szerző neve: 
Dr. András Szabolcs, dékánhelyettes